Srpski    English

Ревизорска кућа А у д и т о р

+381 (11) 2624-932 ; +381 (11) 2182-752
+381 (11) 2623-255 ; +381 (11) 2625-820

11000 Београд, Страхињића Бана 26

 

КО СМО

Ревизорска кућа Аудитор  д.о.о. основана је на Видовдан, 28. јуна 1999. године.
Власник и директор Ревизорске куће је проф. др Зоран Ђерковић.
Наша претежна делатност  је:  рачуноводствени и књиговодствени послови,  послови контроле и саветодавни послови у вези са порезом и друге консалтинг услуге правно-економског домена.
Своју делатност обављамо на основу Решења Савезног министарства финансија СРЈ  и  Решења  Министарства финансија Републике Србије.

НАШ ЦИЉ

Наш основни циљ је да, поштујући законска и етичка начела,  у максималној мери задовољимо потребе наших клијената.

Како га постижемо?

Тако што гарантујемо висок ниво услуга и професионализам у сваком погледу.
 
Ко ће то обезбедити?

Наш тим и цео систем, чија је основна девиза посвећеност клијенту  
Ревизорска кућа послује у оквиру система који у свом саставу има и Брокерско - дилерско друштво „Тезоро брокер“ а.д. Београд и Институт за економска истраживања. Захваљујући овој компаративној предности, у могућности смо да клијенту пружимо веома широк спектар  услуга, посебно из економско-правног домена, да пратимо његов развој,  реагујемо у право време и понудимо одговарајуће решење за потребе пословног одлучивања.

Истичемо да је наш Институт, основан на Божић 7. јануара 1991.године, једна од првих организација која је од надлежних државних органа још почетком деведесетих година прошлог века добила лиценцу за процене вредности предузећа, да тај посао успешно обавља у последњих  20 година, те  да је, истовремено, једна од ретких организација која је од стране надлежног судског органа  (Привредни суд у Београду) још пре 10-ак година била овлашћена за судска вештачења.
Такође,  Институт је на листи овлашћених проценитеља Министарства за привреду, Агенције за приватизацију РС и Агенције за стечај РС, Фонда за развој РС, као и свих  водећих банака у Србији (Банка Интеза, Комерцијална банка, Рајфајзен банка, Сосиете Женерал банка, и других.).

Извештај о транспарентности

Извештај о транспарентности за 2013 годину

Извештај о транспарентности за 2014 годину

Извештај о транспарентности за 2015 годину

Извештај о транспарентности за 2016 годину

Opšti akt o uzbunjivanju

Ревизорска кућа Аудитор д.о.о. основана је на Видовдан, 28. јуна 1999. године.

Власник и директор Ревизорске куће је проф. др Зоран Ђерковић.

Наша претежна делатност је: рачуноводствени и књиговодствени послови, послови контроле и саветодавни послови у вези са порезом и друге консалтинг услуге правно-економског домена.

Своју делатност обављамо на основу Решења Савезног министарства финансија СРЈ и Решења Министарства финансија Републике Србије.А К Т У Е Л Н О – трансферне цене

Наши клијенти

 
2005 - 2019 © www.auditor.rs