Srpski    English

Ревизорска кућа А у д и т о р

+381 (11) 2624-932 ; +381 (11) 2182-752
+381 (11) 2623-255 ; +381 (11) 2625-820

11000 Београд, Страхињића Бана 26

 
Korisni linkovi

                   

 Назив институције

 Веб адреса

 Комора овлашћених ревизора

 www.kor.org.rs

 Министарство финансија

 www.mfin.gov.rs

 Народна банка Србије

 www.nbs.rs

 Пореска управа

 www.poreskaupravars.org

 Централни регистар ХоВ

 www.crhov.rs

 Београдска берза

 www.belex.rs

 Агенција за привредне регистре

 www.apr.gov.rs

 Комисија за хартије од вредности

 www.sec.gov.rs

 International Federation of Accountants

 www.ifac.org

 International Accounting Standards Board

 www.iasb.org

 Institute of Internal Auditors

 www.theiia.org

 Брокерско - дилерско друштво Тезоро брокер

 www.tezorobroker.co.rs

 EuraAudit International

 www.euraaudit.org

Ревизорска кућа Аудитор д.о.о. основана је на Видовдан, 28. јуна 1999. године.

Власник и директор Ревизорске куће је проф. др Зоран Ђерковић.

Наша претежна делатност је: рачуноводствени и књиговодствени послови, послови контроле и саветодавни послови у вези са порезом и друге консалтинг услуге правно-економског домена.

Своју делатност обављамо на основу Решења Савезног министарства финансија СРЈ и Решења Министарства финансија Републике Србије.А К Т У Е Л Н О – трансферне цене

Наши клијенти

 
2005 - 2019 © www.auditor.rs