Srpski    English

Ревизорска кућа А у д и т о р

+381 (11) 2624-932 ; +381 (11) 2182-752
+381 (11) 2623-255 ; +381 (11) 2625-820

11000 Београд, Страхињића Бана 26

 
А К Т У Е Л Н О – трансферне цене

У складу са одредбама Закона о порезу на добит правних лица (Службени гласник РС бр. 25/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13 и 108/13)  порески обвезници дужни су да уз порески биланс поднесу и документацију о трансферним ценама, у форми извештаја. Крајњи рок за предају пореског биланса и пореске пријаве за порез на добит правних лица за 2013. годину је 30. јун 2014. године.
Уколико послујете са повезаним лицима или имате пословне партнере из јурисдикција са преференцијалним пореским системом, у обавези сте да заједно са пореским  билансом за 2013. годину Пореској управи доставите и извештај о трансферним ценама. Ревизорска кућа – Аудитор стоји Вам на располагању! Дугогодишње искуство у пореско-рачуноводственом консалтингу и диверсификован тим експерата и овог пута у функцији су Ваших пословних потреба. Наше ангажовање подразумева израду студије трансферних цена, у складу са Законом о порезу на добит правних лица, Правилником о трансферним ценама и смерницама Организације за економску сарадњу и развој (OECD).

Уколико Вам је потребан извештај о трансферним ценама, контактирајте нас на:

auditor@auditor.rs

(+381 11) 2624-932 
(+381 11) 2182-752 
(+381 11) 2632-255 
(+381 11) 2625-820

Ревизорска кућа Аудитор д.о.о. основана је на Видовдан, 28. јуна 1999. године.

Власник и директор Ревизорске куће је проф. др Зоран Ђерковић.

Наша претежна делатност је: рачуноводствени и књиговодствени послови, послови контроле и саветодавни послови у вези са порезом и друге консалтинг услуге правно-економског домена.

Своју делатност обављамо на основу Решења Савезног министарства финансија СРЈ и Решења Министарства финансија Републике Србије.А К Т У Е Л Н О – трансферне цене

Наши клијенти

 
2005 - 2019 © www.auditor.rs